Terra Nostra

Waardebepaling boom: hoe werkt het?

Een boomwaardebepaling is noodzakelijk in de volgende gevallen:

  • om te bepalen of een boom gekapt mag worden op grond van de overlast die de boom veroorzaakt. De boomwaarde dient in dat geval als hulpmiddel bij de besluitvorming
  • in gevallen van boomschade door bijvoorbeeld vandalisme, aanrijding of ondeskundig snoeien. Beschadiging en/of vernietiging van de boom hebben een negatieve impact op de investeringen. De boomwaarde bepaalt vervolgens de omvang van de schade.
  • bij werkzaamheden die tot gevolg hebben dat een boom niet kan worden behouden. Meestal is er dan een herplantplicht waarbij de boomwaarde als uitgangspunt dient.

Sinds 1979 wordt de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen. In 1996 werd de Uniforme Methode gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor Wegenbouw.

Ondertussen wordt de Uniforme Methode algemeen aanvaard door Rechtbanken en Verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor de waarde van straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones. 
De waarde van een boom wordt berekend aan de hand van 5 factoren: de basiswaarde (B), de soortwaarde (S), de standplaatswaarde (St), de conditiewaarde (C), de plantwijzewaarde (P) en de meerwaardefactor (M). 

De waarde (W) van een boom (in EUR) = B x S x St x C x P x M

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang