Terra Nostra

Diagnostiek

We voeren met Terra Nostra België de volgende analyses uit:

Analyse bodemmonsters

Bodemanalyses zijn meestal een onderdeel van het groeiplaatsonderzoek. Zo vergaren we inzicht in de gezondheid van een bodem en achterhalen we de reden waarom een boom groeiproblemen heeft. Denk daarbij aan een tekort of overschot aan water en/of voedingsstoffen. Met behulp van een bodemanalyse stellen we de oorzaak nauwkeurig vast.

Afhankelijk van de omstandigheden zijn er verschillende analyses mogelijk. We baseren ons advies voor groeiplaatsverbetering op de uitkomst van deze analyse(s).

Voorbeelden van mogelijke bodemmonsteranalyses zijn:

chemische analyse

Deze analyse meet de chemische samenstelling van een bodem: de beschikbare mineralen, de pH-waarde, de CEC- en EC-waarde en het percentage organische stof. Op die manier bepalen we welke hoofd- en spoorelementen de bodem bevat.

Afhankelijk van de vraag wordt een chemische analyse in verschillende gradaties (meer of minder uitgebreid) uitgevoerd. Zo kan een analyse bijvoorbeeld specifiek gericht zijn op de voedselrijkheid van een bodem. Uit het percentage organische stoffen leiden we dan de beschikbaarheid van mineralen af. Eén van de meest uitgebreide chemische analyses is de bodemvruchtbaarheidsanalyse. Hierbij meten we het vermogen van de bodem om bomen van water en voedingsstoffen te voorzien.

Afhankelijk van de situatie en behoefte bepalen we samen met jou de meest geschikte bodemanalyse.

granulaire analyse

Een granulaire analyse wordt ook wel korrelgrootteanalyse genoemd. Tijdens deze analyse onderzoeken we hoe grof of fijn de grond is en welke fracties er in welke hoeveelheden aanwezig zijn. Dit geeft je vervolgens inzicht in de opbouw en verdeling van het minerale deel van een bodem.

mycorrhiza-analyse

Voor een gezonde bodem zijn mycorrhiza's cruciaal. Deze bodemschimmels zijn ook belangrijk voor bomen. Mycorrhiza's vergroten de opnamecapaciteit van wortels, waardoor bomen makkelijker water en voedingsstoffen verkrijgen. Bovendien geven mycorrhiza's ziekteverwekkers minder kans om bomen aan te tasten. Via deze analyse controleren we in welke mate de bodem gekoloniseerd is door mycorrhiza's en krijgen we inzicht in de bodemgezondheid.

chroma-analyse

Een chroma-analyse geeft een goed beeld van de kwaliteit en vitaliteit van een bodem. Hiervoor gebruiken we een aantal parameters, zoals:

  • de kwaliteit en conditie van de organische stof;
  • de mate van humificatie;
  • de bodemstructuur;
  • de vochthuishouding;
  • het bodemleven.

bodemvoedselwebanalyse

De gezondheid en vruchtbaarheid van een bodem wordt zowel door fysische, chemische als biologische aspecten bepaald. Het biologische deel slaat op het bodemleven. Een bodemvoedselwebanalyse geeft meer inzicht in het bodemleven dat in de bodem aanwezig is. Denk daarbij aan bacteriën, schimmels, protozoën, aaltjes, mijten en wormen. De resultaten geven een goed beeld van de bodemgezondheid.

Bladanalyse

Een bladanalyse geeft inzicht in de mineralenhuishouding van de boom. Afhankelijk van je vraag zijn er meerdere soorten bladanalyses mogelijk.

Via een bladanalyse checken we of de optimale voedingstoestand van een boom bereikt is. Dit doen we door een representatief monster van de boom af te nemen. Uit dat monster leiden we dan het gehalte aan mineralen af. We vergelijken de analyseresultaten met waarderingsschema’s om te bepalen of er sprake is van een tekort of overschot aan mineralen. Aangezien groeiplaatseigenschappen zoals het doorwortelbaar volume of de zuurgraad een invloed hebben op de opname van mineralen door bomen, combineren we een bladmonsteranalyse bijna altijd met een groeiplaatsonderzoek.

Soms doen we daarbij een chlorofyl-fluorescentiemeting. Bij het meten van chlorofylfluorescentie bepalen we de maximale fluorescentie - de omzetting van zonlicht - en de efficiëntie waarmee dit gebeurt. Vervolgens zetten we de resultaten af tegen de referentiewaarden per boomsoort. Een chlorofyl-fluorescentiemeting geeft inzicht in de vitaliteit en conditie van bomen.

We vergelijken ook de bladgrootte en kleur met de referentiewaarden. Dit levert aanvullende informatie op over de gezondheidstoestand van de boom. Een blad dat kleiner en lichter gekleurd is dan normaal wijst vaak op een slechte boomgezondheid. 

Afhankelijk van de situatie en behoefte bepalen we samen met jou de meest geschikte bladanalyse.

Bacterie- en schimmeldeterminatie

Om met zekerheid te bepalen welke bacterie of schimmel een boom heeft, doen we laboratoriumonderzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekten en aantastingen als roetschorsziekte, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en Phytophthora. Vermoed je dat er boomschimmels of -bacteriën aanwezig zijn? Wij determineren via laboratoriumonderzoek en stellen graag een plan van aanpak voor je op.

Fysische analyse bodemsubstraten

In deze analyse onderzoeken we de capillaire werking van een bodem, dat wil zeggen in hoeverre de bodem in staat is tot opwaarts transport van water en dus ook in welke mate de bodem in staat is om water vast te houden. Naast de capillaire werking bepalen we ook het poriënvolume en vochtvasthoudend vermogen. Deze analyse geeft inzicht in de vochthuishouding van de bodem. De resultaten leren ons welke maatregelen nodig zijn om de vochthuishouding te verbeteren.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang