Terra Nostra

GIS/GEO

We gebruiken GIS/GEO-informatie bij de uitvoering van onze werkzaamheden en om onze rapporten te onderbouwen.

Daarnaast zetten we GIS in om data met elkaar in verband te brengen en te analyseren. Denk maar aan een data-analyse van je bomenbestand, waarmee we onder meer de diversiteit van je bomenbestand of de impact van boomziekten en plagen in kaart kunnen brengen. Het is ook mogelijk om te onderzoeken of er statistisch relevante verbanden bestaan tussen bijvoorbeeld essentaksterfte en specifieke cultivars. 

Via GIS zorgen we voor een goede informatie-uitwisseling tussen de verschillende beheersystemen en laten we ze met elkaar communiceren.

We gebruiken deze digitale middelen om zoveel mogelijk digitaal/papierloos te werken.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang