Terra Nostra

i-Tree

i-Tree is een model om de voordelen van bomen naar cijfers en geld te vertalen. Bomen leveren heel wat waarde aan ons ecosysteem, zoals hemelwateropvang, CO2-opname, opvang van vervuilende stoffen en verkoeling. In die zin genereren ze niet rechtstreeks geld, maar werken ze vooral kostenbesparend. I-Tree berekent dat rendement ook voor de toekomst.

De voordelen worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde gegevens berekend. We kunnen zowel voor het hele bomenbestand als per individuele boom of bomengroepen de voordelen in kaart brengen. Deze voordelen verschillen naargelang de boomsoort, leeftijd, groeiplaats en andere factoren zoals de kwaliteit van de groeiplek.

Houd er rekening mee dat we niet alle voordelen van bomen via i-Tree kunnen meten. Denk maar aan de positieve impact van bomen op onze gezondheid of op de prijs van een woning. In de praktijk ligt de waarde van bomen dus altijd hoger.

i-Tree is van oorsprong een Amerikaans model en dus gebaseerd op Amerikaanse kengetallen. Om het model ook hier toepasbaar te maken, werd het aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. Daarom is het Platform i-Tree Nederland opgezet waarin 14 gemeenten, 4 boomadviesbureaus (waaronder Terra Nostra) en 2 kennisinstellingen samenwerken. Er werden in deze 14 gemeenten pilots uitgevoerd om te experimenteren met het model. Zo werd uiteindelijk begin 2019 i-Tree Nederland versie 1.0 gelanceerd. 

We gebruiken i-Tree om de volgende zaken te bepalen:

 • de voordelen van individuele bomen of boomgroepen;
 • de mate van kroonbedekking;
 • de (potentiële) opslagcapaciteit van CO2;
 • de (potentiële) waterbergende capaciteit;
 • de bijdrage van bomen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit door de opvang van vervuilende stoffen;
 • de potentiële impact van plagen op het bomenbestand of op een individuele boom;
 • de behoeften op het vlak van beheer (diversiteit van het bomenbestand, nieuwe aanplant, snoeibehoefte).

i-Tree is op verschillende manieren toepasbaar en is daarom een goed hulpmiddel bij onder meer:

 • het bepalen van de juiste boomkeuze;
 • het onderbouwen van keuzes op het vlak van ontwerp, beleid en beheer;

het vergroten van het draagvlak voor bomen. 

Met i-Tree kunnen op dit moment de volgende zaken in kaart worden gebracht:

 • de waarde van een aantal baten die door individuele bomen of door boomgroepen geleverd worden;
 • de mate van kroonbedekking;
 • de (potentiële) opslagcapaciteit van CO2;
 • de (potentiële) waterbergende capaciteit;
 • de bijdrage van bomen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit door de afvang van vervuilende stoffen;
 • de potentiële impact van plagen op het bomenbestand of op een individuele boom;
 • de behoeften op het vlak van beheer (diversiteit van het bomenbestand, nieuwe aanplant, snoeibehoefte).

i-Tree is op verschillende manieren in de praktijk toepasbaar. Het model kan onder andere dienen als hulpmiddel bij:

 • het bepalen van de juiste sortimentskeuze;
 • het onderbouwen van keuzes op het vlak van ontwerp, beleid en beheer;
 • het vergroten van het draagvlak voor bomen;
 • etc.
Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang